Alena Goldová


Alena Goldová, Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

Před zahájením práce na překladu si nejdříve nastuduji dostupné materiály k dané problematice. Proto jsem ráda, pokud mohu mít na překlad dostatek času. Při zpracování používám odborné slovníky v tištěné i elektronické formě a zejména u technických textů CAT nástroj Trados k zachování jednotné terminologie. U všech překladů samozřejmě provádím konečné úpravy z hlediska gramatiky, překlepů atd.

Reklama:

Jazykové weby