Alena Goldová


Alena Goldová, Mé zkušenosti a úspěchy

Moje praxe

  1. V technické oblasti spolupracuji nebo jsem spolupracovala např. s těmito společnostmi: FAB a.s., Rychnov nad Kněžnou, Cofinec Bohemia a.s., Hostinné, ABB, s.r.o., Trutnov atd.

  2. V oblasti právní spolupracuji např. již několik let s Advokátní kanceláří Šikola a partneři s.r.o.

  3. K mým dalším klientům patří zejména agentury, jako IVEX Central Europe, NVF Agency atd. a řada dalších jiných firem i soukromých osob

Moje jazykové vzdělání

V roce 1990 jsem složila všeobecnou státní zkoušku. Znalosti získané na jazykové škole (denní intenzívní a poté večerní studium) byly ovšem pouhým odrazovým můstkem k další činnosti. Než jsem začala překládat, musela jsem se toho ještě hodně naučit, a to zejména samostudiem a zdokonalováním. První zkušenosti z praxe jsem získala u německé firmy, kde jsem nějakou dobu působila jako asistentka. Díky dalšímu vzdělávání mne však práce po odborné strance přestala naplňovat, chyběla mi tvůrčí činnost. Začala jsem se tedy věnovat překladům a tato činnost mne pohltila.

Moje vzdělání

Původním povoláním jsem knihovnice. Několik let jsem působila jako odborný knihovník ve Státní technické knihovně v Brně a dále v Městské knihovně v Trutnově

Můj největší překladatelský úspěch

Během dvacetileté praxe mi „prošlo rukama“ velké množství odborných textů. K nejnáročnější problematice patřily však překlady odborných článků pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v Opočně, určené k publikaci v zahraničních odborných časopisech.

Alena Goldová

Komenského 221, Řícmanice
Reklama:

Jazykové weby